Informacje o  Fundacji

Fundacja Gallen została wpisana do Krajowego Rejestru Gospodarczego dnia 23.12.2002 roku
postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabryczna pod numerem 

                                                    
KRS 0000141562

Dnia 15.12.2006 postanowieniem tego samego Sądu Fundacja Gallen uzyskała status 

                                   
Organizacji Pożytku Publicznego

Siedziba Fundacji Gallen: Galowice ul.Leśna 5, 55-020 Żórawina, woj. dolnośląskie
e-mail: fundacja@gallen.pl

Tel.: 0048 601 713671
Tel/fax: 071 3164116

Regon: 932943438
NIP: 896 13 56 400

Konto bankowe numer:
Credit Agricole:18 1940 1076 3015 5059 0000 0000

Prezes Zarządu Fundacji Gallen:
Ewa Kuciewicz

Rada Fundacji Gallen:
Przewodniczący dr Tadeusz Kołacz
                              Ryszard Gubalski
                              Małgorzata Kołacz


Fundacja Gallen, Organizacja Pożytku Publicznego,
Adres Pocztowy : Galowice 11A, 55-020 Żórawina, woj. dolnośląskie, Polska.
Rejestracja: Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna KRS 0000141562, NIP: 896 13 56 400, Regon: 932943438
Nr konta bankowego: Lukas Bank nr: 18 1940 1076 3015 5059 0000 0000
e-mail: fundacja @ gallen.pl, www.fundacja.gallen.pl